Overig

Overig

Voorbereiden op de toetsen Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook terug in de les. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei. Cito-toets thuis oefenen Uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken. Samenvatting In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het belang van deze scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de toetsen van het vierde leerjaar.

Websites overzicht onderwijs

Startpunt voor het onderwijs

Startpunt voor websites over school

Basisscholen Start

Overzicht websites over onderwijs

Link toevoegen

Link toevoegen