Cito-toetsen

Cito-toetsen

Cito-toetsen M4 en E4 Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouders en opvoeders over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u duidelijk geïnformeerd. Welke toetsen worden er afgenomen? Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. Belang van de toetsen Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen zichtbaar te maken. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende en naar verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Alles over educatie

Onderwijs in kaart

Citotoetsen Startpagina

Deze startpagina

Info basisonderwijs

Onderwijsprikbord

Handig lijstje met websites

Alles wat op school speelt

Start met Onderwijs

De handige onderwijswebsites

Info over onderwijs

Startpagina over het onderwijs

Handige schoolsites

Het onderwijs

Startpagina voor Basisonderwijs

Kinderen en onderwijs startpagina

Info over basisscholen

Onderwijs

Info over de basisschool

Handige websites over school

Alles over onderwijs

Femke

Lijst basisscholen

Educatie Start

De beste websites over onderwijs

Basisonderwijs onder de loep

Informatie van de basisschool

Startpagina over educatie

Link toevoegen

Link toevoegen